Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MultiRev

Project ID: 665672
Źródło dofinansowania

Multi-revolution non-volatile magnetic sensors

Od 2016-01-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 150 000

Wkład UE:

EUR 150 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz
Germany

Wkład UE: EUR 150 000


Saarstrasse
55122 Mainz
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz
Germany

Wkład UE: EUR 150 000


Saarstrasse
55122 Mainz
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196351 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23