Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MISSION

Project ID: 665635
Źródło dofinansowania

Mid Infrared SpectrometerS by an Innovative Optical iNterferometer

Od 2015-06-01 do 2016-11-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 149 625

Wkład UE:

EUR 149 625

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

POLITECNICO DI MILANO
Italy

Wkład UE: EUR 149 625


PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32
20133 MILANO
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

POLITECNICO DI MILANO
Italy

Wkład UE: EUR 149 625


PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32
20133 MILANO
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196352 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10