Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

BLOBREC

Project ID: 665633
Źródło dofinansowania

A gene expression test in blood for breast cancer

Od 2015-05-01 do 2016-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 143 933

Wkład UE:

EUR 143 933

Kraj koordynujący:

Norway

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITETET I TROMSOE
Norway

Wkład UE: EUR 143 933


Hansine Hansens veg 14
9037 TROMSOE
Norway
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITETET I TROMSOE
Norway

Wkład UE: EUR 143 933


Hansine Hansens veg 14
9037 TROMSOE
Norway
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196355 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-11