Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

DIRS

Project ID: 665959
Źródło dofinansowania

Deusto International Research School

Od 2016-01-01 do 2020-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 511 360

Wkład UE:

EUR 1 255 680

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-COFUND-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-COFUND-DP - Doctoral programmes

Cel

Koordynator

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO
Spain

Wkład UE: EUR 1 255 680


AVENIDA DE LAS UNIVERSIDADES 24
48007 BILBAO
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196372 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-21