Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EbolaVac

Project ID: 666085
Źródło dofinansowania

Development of a Chimpanzee Adenovirus Type 3 Ebolavirus Zaire Vaccine

Od 2014-10-07 do 2017-10-06, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 22 055 090,88

Wkład UE:

EUR 15 153 216

Kraj koordynujący:

Belgium

Topic(s):

Health - Health

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-Adhoc-2014-20See other projects for this call

System finansowania:

RIA - Research and Innovation action

Cel

Koordynator

GlaxoSmithKline Biologicals S.A
Belgium

Wkład UE: EUR 14 103 135


Rue de l’Institut
1330 Rixensart
Belgium
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Uczestnicy

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 942 581


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
BERNHARD-NOCHT-INSTITUT FUER TROPENMEDIZIN
Germany

Wkład UE: EUR 107 500


BERNHARD NOCHT STRASSE 74
20359 HAMBURG
Germany
Activity type: Research Organisations
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS
Switzerland

Wkład UE: EUR 0


RUE DU BUGNON 21
1005 LAUSANNE
Switzerland
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Numer rekordu: 196375 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29