Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Novel Devulcanization Machine for Industrial and Tyre Rubber Recycling

Od 2015-04-01 do 2017-11-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 404 572,50

Wkład UE:

EUR 1 683 200,75

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-2-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-2 - SME instrument phase 2

Cel

Koordynator

PHENIX-TECHNOLOGIES
France

Wkład UE: EUR 1 683 200,75


29 RTE DE CHAMPFROID
28800 SANCHEVILLE
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196391 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-17