Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Automation and INtelligence solutions for Automated Road trAnsport systems

Od 2015-05-01 do 2017-10-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 312 320

Wkład UE:

EUR 1 618 623

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-2-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-2 - SME instrument phase 2

Cel

Koordynator

ROBOSOFT DRIVERLESS SOLUTIONS
France

Wkład UE: EUR 1 618 623


3 AVENUE DIDIER DAURAT TECHNOPOLE IZARBEL
31400 TOULOUSE
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196406 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-31