Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Miniature Controller for NANO-meter level Motor POSitioning

Od 2015-05-01 do 2015-10-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

INGENIA-CAT S.L.
Spain

Wkład UE: EUR 50 000


Marie Curie 8-14
08042 Barcelona
Spain
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196426 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-09