Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The commercial exploitation of mentorship programme outcome intelligence in the global corporate and university market.

Od 2015-05-01 do 2015-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

THE KEY RESOURCE COMMUNICATIONS LIMITED
Ireland

Wkład UE: EUR 50 000


GLEN COTTAGE KING WILLIAM S GLEN
Tullyallen
Ireland
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196449 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-18