Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innovative energy management technology for smart energy decisions

Od 2015-05-01 do 2015-10-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

WATTY AB
Sweden

Wkład UE: EUR 50 000


FERKENSGRAND 3
111 30 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 196547 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-20