Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Categorical Interoception Project: How generalization and classification strategies link anxiety and interoception

Od 2016-04-01 do 2018-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 172 800

Wkład UE:

EUR 172 800

Kraj koordynujący:

Luxembourg

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Luxembourg

Wkład UE: EUR 172 800


AVENUE DE LA FAIENCERIE 162 A
1511 LUXEMBOURG-VILLE
Luxembourg
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196581 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-20