Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE RENNES 2-HAUTE BRETAGNE
France

Wkład UE: EUR 173 076


PLACE DU RECTEUR HENRI LE MOAL CS 24307
35043 RENNES CEDEX
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196585 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-10