Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Exploiting an unusual polyketide chain release mechanism for production of novel enacyloxin antibiotic analogues

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Kirby Corner Road - University House
CV4 8UW COVENTRY
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196588 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-22