Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

FUSION NIGHT

Project ID: 633317
Źródło dofinansowania

Find Your Passion for Science on Researchers Night

Od 2014-06-01 do 2015-11-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 81 000

Wkład UE:

EUR 81 000

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-NIGHT-2014See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk
Poland

Wkład UE: EUR 65 500


Tuwima 10
PL10-747 Olsztyn
Poland
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

OLSZTYNSKA SZKOLA WYZSZA IM. JOZEFA RUSIECKIEGO
Poland

Wkład UE: EUR 15 500


UL BYDGOSKA 33
10 243 OLSZTYN
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196602 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-05