Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

FAnFArE

Project ID: 637510
Źródło dofinansowania

Fourier Analysis For/And Partial Differential Equations

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 940 540,34

Wkład UE:

EUR 940 540,34

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

Cel

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 940 540,34


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 940 540,34


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France

To know more

Numer rekordu: 196677 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23