Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Investigation into emerging, evolving or novel viruses of swine in respiratory, reproductive and enteric pathologies: horizon scanning for risks to swine health and food security

Od 2016-04-04 do 2018-04-03, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

AGRIFOOD AND BIOSCIENCES INSTITUTE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


NEWFORGE LANE 18A
BT9 5PX Belfast
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 196685 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-23