Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

GAMES

Project ID: 635617
Źródło dofinansowania

Gut Microbiota in Nervous System Autoimmunity: Molecular Mechanisms of Disease Initiation and Regulation

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 946

Wkład UE:

EUR 1 499 946

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 946


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 946


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 196757 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09