Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IDIU

Project ID: 638009
Źródło dofinansowania

Integrated and Detailed Image Understanding

Od 2015-08-01 do 2020-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 271

Wkład UE:

EUR 1 497 271

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 497 271


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 497 271


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196773 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29