Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PersoNews

Project ID: 638514
Źródło dofinansowania

Profiling and targeting news readers – implications for the democratic role of the digital media, user rights and public information policy

Od 2015-08-01 do 2020-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 479 515

Wkład UE:

EUR 1 479 515

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 479 515


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 479 515


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196780 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20