Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MultiScaleNeurovasc

Project ID: 639416
Źródło dofinansowania

Quantifying the structure-function of the neurovascular interface: from micro-circuits to large-scale functional organization

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 500 000

Wkład UE:

EUR 1 500 000

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Tel Aviv University
Israel

Wkład UE: EUR 1 500 000


Ramat Aviv
69978 Tel Aviv
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

Tel Aviv University
Israel

Wkład UE: EUR 1 500 000


Ramat Aviv
69978 Tel Aviv
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196790 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17