Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CAFES

Project ID: 639466
Źródło dofinansowania

Causal Analysis of Feedback Systems

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 405 652

Wkład UE:

EUR 1 405 652

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 405 652


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 405 652


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196791 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-11