Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ICONICAL

Project ID: 648433
Źródło dofinansowania

In control of exciton and charge dynamics in molecular crystals

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 000 000

Wkład UE:

EUR 2 000 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 2 000 000


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 2 000 000


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196868 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20