Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TWORAINS

Project ID: 648609
Źródło dofinansowania

Winter Rain, Summer Rain: Adaptation, Climate Change, Resilience and the Indus Civilisation

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 999 439

Wkład UE:

EUR 1 999 439

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 999 439


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 999 439


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 196875 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17