Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials

Od 2015-06-01 do 2016-05-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 494 375

Wkład UE:

EUR 494 375

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-WIDESPREAD-2014-1See other projects for this call

System finansowania:

SGA-CSA - Specific Grant agreement and Coordination and Support Action

Cel

Koordynator

NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU
Poland

Wkład UE: EUR 72 500


UL. NOWOGRODZKA 47A
00 695 WARSZAWA
Poland
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)

Uczestnicy

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 311 250


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
POLITECHNIKA LODZKA
Poland

Wkład UE: EUR 110 625


ULICA ZEROMSKIEGO 116
90 924 LODZ
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196934 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-19