Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Centre of Excellence for Mathematical Modeling and Advanced Computing

Od 2015-06-01 do 2016-05-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 370 300

Wkład UE:

EUR 370 299

Kraj koordynujący:

Bulgaria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-WIDESPREAD-2014-1See other projects for this call

System finansowania:

SGA-CSA - Specific Grant agreement and Coordination and Support Action

Cel

Koordynator

INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Bulgaria

Wkład UE: EUR 128 031


UL. ACAD G BONCHEV BL 2
1113 Sofia
Bulgaria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Bulgaria

Wkład UE: EUR 119 718


ACAD G BONCHEV STREET BL 8
1113 SOFIA
Bulgaria
Activity type: Research Organisations
Vienna University of Technology
Austria

Wkład UE: EUR 122 550


KARLSPLATZ 13
1040 WIEN
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 196936 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-14