Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EI3POD

Project ID: 664726
Źródło dofinansowania

EMBL Interdisciplinary, International and Intersectorial Postdocs

Od 2015-12-01 do 2020-11-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 12 744 000

Wkład UE:

EUR 6 372 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-COFUND-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-COFUND-FP - Fellowship programmes

Cel

Koordynator

European Molecular Biology Laboratory
Germany

Wkład UE: EUR 6 372 000


Meyerhofstrasse
69117 Heidelberg
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę