Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

Dementia

Project ID: 665335
Źródło dofinansowania

DNA rEpair impaired Mice with accElerated Neurodegeneration as Tool to Improve Alzheimer therapeutics

Od 2015-07-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 150 000

Wkład UE:

EUR 150 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Netherlands

Wkład UE: EUR 150 000


s Gravendijkwal
3015 CE Rotterdam
Netherlands
Activity type: Other

Beneficjenci

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Netherlands

Wkład UE: EUR 150 000


s Gravendijkwal
3015 CE Rotterdam
Netherlands
Activity type: Other

To know more

Numer rekordu: 196965 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-27