Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Prostate cancer diagnostic assay based on protein kinase activity profiling in exosomes

Od 2015-06-01 do 2015-11-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Estonia

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2015See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

KINASERA OU
Estonia

Wkład UE: EUR 50 000


UUS 63-55
50606 TARTU
Estonia
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 197050 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-01