Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

OPTIMALZ

Project ID: 640396
Źródło dofinansowania

Optical imaging of ocular pathology in Alzheimer’s disease

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 000

Wkład UE:

EUR 1 497 000

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN
Austria

Wkład UE: EUR 1 497 000


SPITALGASSE 23
1090 WIEN
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN
Austria

Wkład UE: EUR 1 497 000


SPITALGASSE 23
1090 WIEN
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197083 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20