Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

COFUND-FP-CERN-2014

Project ID: 665779
Źródło dofinansowania

COFUNDing of the CERN Fellowship Programme 2014

Od 2015-10-01 do 2020-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 12 744 000

Wkład UE:

EUR 6 372 000

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-COFUND-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-COFUND-FP - Fellowship programmes

Cel

Koordynator

EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
Switzerland

Wkład UE: EUR 6 372 000


Route de Meyrin 385
1211 GENEVA 23
Switzerland
Activity type: Other
Numer rekordu: 197130 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-14