Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

PHOtonic Transmitters for Optical Networks and Interconnects in energy-efficient datacentres, supercomputers and homes based on VCSELs

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 815 700

Wkład UE:

EUR 1 970 990

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-2-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-2 - SME instrument phase 2

Cel

Koordynator

VI SYSTEMS GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 1 970 990


HARDENBERGSTRASSE 7
10623 BERLIN
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 197138 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-01