Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MISTRANSMITO

Project ID: 637458
Źródło dofinansowania

Tissue-specific mitochondrial signaling and adaptations to mistranslation

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 354 507,50

Wkład UE:

EUR 1 354 507,50

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

HELSINGIN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 1 354 507,50


YLIOPISTONKATU 4
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

HELSINGIN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 1 354 507,50


YLIOPISTONKATU 4
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197220 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24