Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

WayTO

Project ID: 637645
Źródło dofinansowania

Wayfinding Through Orientation

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 336 562,50

Wkład UE:

EUR 1 336 562,50

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster
Germany

Wkład UE: EUR 1 336 562,50


Schlossplatz
48149 Münster
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster
Germany

Wkład UE: EUR 1 336 562,50


Schlossplatz
48149 Münster
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197223 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20