Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DEMSEC

Project ID: 639021
Źródło dofinansowania

Democratic Secrecy: A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Politics

Od 2015-08-01 do 2020-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 075 109

Wkład UE:

EUR 1 075 109

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 075 109


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 075 109


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197232 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17