Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NOVELNOBI

Project ID: 639846
Źródło dofinansowania

Novel Nanoengineered Optoelectronic Biointerfaces

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 500 000

Wkład UE:

EUR 1 500 000

Kraj koordynujący:

Turkey

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

KOC UNIVERSITY
Turkey

Wkład UE: EUR 1 500 000


RUMELIFENERI YOLU
34450 ISTANBUL
Turkey
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

KOC UNIVERSITY
Turkey

Wkład UE: EUR 1 500 000


RUMELIFENERI YOLU
34450 ISTANBUL
Turkey
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197236 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20