Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

VOCO

Project ID: 647008
Źródło dofinansowania

Biochemical link between plant volatile organic compound (VOC) emissions and CO2 metabolism - from sub-molecular to ecosystem scales

Od 2015-10-01 do 2020-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 895 245

Wkład UE:

EUR 1 895 245

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 895 245


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 895 245


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197258 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-08