Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TFL

Project ID: 647313
Źródło dofinansowania

Transnational Force of Law

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 943 502

Wkład UE:

EUR 1 943 502

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET BREMEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 943 502


Bibliothekstrasse 1
28359 BREMEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAET BREMEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 943 502


Bibliothekstrasse 1
28359 BREMEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197260 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-27