Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ZF-MEL-CHEMBIO

Project ID: 648489
Źródło dofinansowania

Chemical Biology in Zebrafish: Drug-Leads and New Targets in the Melanocyte Lineage and Melanoma

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 865 345

Wkład UE:

EUR 1 865 345

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

Cel

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 865 345


OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL EDINBURGH
United Kingdom

Beneficjenci

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 865 345


OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL EDINBURGH
United Kingdom

To know more

Numer rekordu: 197268 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20