Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MAGIC

Project ID: 649081
Źródło dofinansowania

Monsoons of Asia caused Greenhouse to Icehouse Cooling

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 999 999,33

Wkład UE:

EUR 1 999 999,33

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 1 227 499,33


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 1 227 499,33


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
UNIVERSITAET POTSDAM
Germany

Wkład UE: EUR 772 500


AM NEUEN PALAIS 10
14469 POTSDAM
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197271 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17