Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Advanced QUadrature sensitive Interferometer REadout for gravitational wave detectors

Od 2015-11-01 do 2017-10-31, Umowa o udzielenie dotacji zakończona

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF GLASGOW
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


UNIVERSITY AVENUE
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197280 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08