Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Synergistic Gold Carbene Catalysis

Od 2016-07-18 do 2018-07-17, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


University Road
BT7 1NN BELFAST
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197286 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30