Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

FoReCaST

Project ID: 668983
Źródło dofinansowania

Forefront Research in 3D Disease Cancer Models as in vitro Screening Technologies

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 777 505

Wkład UE:

EUR 2 499 755

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-WIDESPREAD-2014-2See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

UNIVERSIDADE DO MINHO
Portugal

Wkład UE: EUR 2 499 755


Largo do Paco
4704 553 BRAGA
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197319 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20