Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Improved breast cancer care by innovative diagnostic test MammaPrint

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 4 079 907

Wkład UE:

EUR 4 079 907

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-2-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-2 - SME instrument phase 2

Cel

Koordynator

Agendia BV
Netherlands

Wkład UE: EUR 4 079 907


Science Park 406
1098XH Amsterdam
Netherlands
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 197354 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-11