Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Computer Aided Multispectral Ulstrasound Diagnostic Device

Od 2015-07-01 do 2015-10-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2015See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

SONOVUM AG
Germany

Wkład UE: EUR 50 000


PERLICKSTRASSE 5
04103 LEIPZIG
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 197375 / Ostatnia aktualizacja: 2015-11-06