Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Integrated Cicuit Testing Software

Od 2015-07-01 do 2016-01-01, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2015See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

NPLUST SEMICONDUCTOR APPLICATION CENTER SRL
Italy

Wkład UE: EUR 50 000


Italy
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 197376 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-18