Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

sRNA-EMB

Project ID: 637888
Źródło dofinansowania

Small RNA regulation of the body plan and epigenome in Arabidopsis embryos

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 988,99

Wkład UE:

EUR 1 499 988,99

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

GREGOR-MENDEL-INSTITUT FÜR MOLEKULARE PFLANZENBIOLOGIE GMBH
Austria

Wkład UE: EUR 1 499 988,99


DR BOHR GASSE 3
1030 WIEN
Austria
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

GREGOR-MENDEL-INSTITUT FÜR MOLEKULARE PFLANZENBIOLOGIE GMBH
Austria

Wkład UE: EUR 1 499 988,99


DR BOHR GASSE 3
1030 WIEN
Austria
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 197479 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-22