Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CORONALDOLLS

Project ID: 647214
Źródło dofinansowania

Multi-Scale Coronal Heating: A New Approach to an Old Question.

Od 2015-10-01 do 2020-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 000 000

Wkład UE:

EUR 2 000 000

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 000 000


NORTH STREET 66 COLLEGE GATE
KY16 9AJ ST ANDREWS
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 000 000


NORTH STREET 66 COLLEGE GATE
KY16 9AJ ST ANDREWS
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197493 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-19