Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

StressNetAdapt

Project ID: 648420
Źródło dofinansowania

Understanding evolutionary abiotic stress-network plasticity as foundation for new biotechnological strategies

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 996 750

Wkład UE:

EUR 1 996 750

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 996 750


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 996 750


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197500 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17