Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inter-bacterial competition mediated by the type VI secretion system (T6SS): promising role in the biocontrol properties of Pseudomonas putida

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Exhibition Road, South Kensington Campus
SW7 2AZ LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197509 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-03