Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Insights from Population Genomics to the Evolution of Host Specificity in Insect Fungi

Od 2015-11-16 do 2017-11-15, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE PARIS-SUD
France

Wkład UE: EUR 173 076


Rue Georges Clemenceau 15
91405 ORSAY
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197513 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30